September 2009 Pinoy Playdate

IMG_1771

Topic:  Mga Larong Pilipino 
When:  September 25th (Friday), 10:00 AM
Where:  At Play Cafe (Reston, VA)
Format: 2 hours

1. Opening Prayer (Humayo’t Ihayag)
2. The Filipino Alphabet & Counting in Tagalog
3. Filipino Games (Sawsaw Suka)
4. Lunch

HUMAYO’T IHAYAG

Humayo’t ihayag (Purihin Siya!)
At ating ibunyag (Awitan Siya!)
Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Hesus
Ang Siyang sa mundo’y tumubos

KORO:
Langit at lupa, Siya’y papurihan
Araw at tala, Siya’y parangalan
Ating ‘pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan
Aleluya

Halina’t sumayaw (Buong bayan!)
Lukso sabay sigaw (Sanlibutan!)
Ang ngalan Niyang angkin singningning ng bituin
Liwanag ng Diyos sumaatin (KORO)

At isigaw sa lahat
Kalinga Niya’y wagas
Kayong dukha’t salat
Pag-ibig Niya sa inyo ay tapat

GO FORTH AND PROCLAIM

Go forth and proclaim (Praise Him!)
And let us reveal (Sing to Him!)
God’s salvation on the cross of Christ
Who redeemed the world

CHORUS:
Heaven and earth, praise Him
Sun and stars, glorify Him
Let us celebrate God’s love for everyone
Alleluia

Come let’s dance (The whole nation!)
Jump and shout (The universe!)
The name He owns is as bright as a star
God’s light is with us (CHORUS)

And shout it to everyone
His love is pure
You who are poor and needy
His love for you is steadfast

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: